ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2549 2
4 2544 2
5 2541 1
6 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาโครงสร้างและการก่อตัวของรูรั่วในผนังไขมันโดยโปรตีนสารพิษจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
2 การศึกษาคุณลักษณะทางโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่แทรกตัวและเป็นองค์ประกอบของรูรั่วของโปรตีนสารพิษ CyaA บนผนังเยื่อหุ้มเซลล์เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาเชิงโครงสร้างของการรวมตัวและการเกิดรูรั่วโดยโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringensis
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาเชิงชีวเคมีและชีวฟิสิกส์ของกลไกการออกฤทธิ์ที่ระดับโมเลกุล
5 การศึกษาการออกฤทธิ์ที่จำเพาะเจาะจงของโปรตีนสารพิษฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
ปี พ.ศ. 2544
6 การวิเคราะห์เชิงอณูชีวฟิสิกส์ของการเกิดรูรั่วในผนังเนื้อเยื่อสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นโดยชิ้นส่วนโปรตีนสารพิษจากเชื้อบาซิลลัส ทูริงไจเอนซิส
7 การเปลี่ยนแปลงยีนเพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis
ปี พ.ศ. 2541
8 กลไกการสอดแทรกและการทำให้เกิดรูรั่วที่ระดับโมเลกุลของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงของเชื้อแบซิลลัสทูริงจิเอนซิส