ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโภชนาการเด็กสมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 การพัฒนาสื่อการสอนภาษาล้านนาด้วยโปรแกรม E-book โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูลของนักศึกษาปีที่ 1
4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา
5 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านฐานข้อมูลสุขภาพที่พัฒนาสำหรับชุมชนหนึ่ง ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบฐานความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง