ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนะ รักษ์ศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ชนะ รักษ์สิริ
- เสน่ห์ รักเกื้อ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การใช้ต้นกล้วยเป็นแหล่งอาหารหยาบเลี้ยงแพะ
ปี พ.ศ. 2560
2 แนวทางในการปรับปรุงสมรรถภาพผลผลิต คุณภาพผลผลิตไข่และ องค์ประกอบซากของไก่ไข่ระยะช่วงท้ายของการเลี้ยงโดยการใช้สาร เสริมชีวภาพพลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์ของกรดอะมิโน จำเป็นที่ย่อยได้
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาวัสดุและการออกแบบหมอนรองศีรษะผู้ป่วยขณะผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2556
4 การออกแบบการติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 2,250 แรงม้าสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้าและการออกแบบกระบวนการกลึงล้อรถไฟด้วยเครื่องกลึงล้อเคลื่อนที่
5 การศึกษาการระบายอากาศสำหรับแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานภาพประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7 การประยุกต์ใช้บอล-บาร์เพื่อชดเชยค่าความผิดพลาดทางสถิตยศาสตร์ของเครื่องจักรซีเอ็นซีชนิดห้าแกน
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาการวัดค่าความถูกต้องของเครื่องกัดซีเอ็นซีโดยการตัดเฉือนชิ้นงานมาตรฐาน
9 การพัฒนาระบบการวัดปริมาตรของหยดกาว
10 การพัฒนาระบบป้อนชิ้นงานแบบเปลี่ยนระยะห่างการวางของชิ้นงานอัตโนมัติ
11 การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
12 การพัฒนาการวัดค่าความถูกต้องของเครื่องกัดซีเอ็นซีโดยการขึ้นรูปชิ้นงานมาตรฐาน
13 การศึกษาการประยุกต์ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ ในการสอบเทียบเกจบล็อก
ปี พ.ศ. 2553
14 การควบคุมแรงบิดในการขันสกรูสำหรับการประกอบฮาร์ดดีสไดรฟ์โดยการควบคุมแบบนิวรอลเน็ตเวิลค์
15 การประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ยางรองแท่นเครื่อง
16 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบซับซ้อนสูงของยางพื้นรองเท้าแบบรูปทรงอิสระที่ทำด้วยวัสดุสองชนิด
17 การพยากรณ์เวลาที่ใช้ในการขัดแผ่นซิลิคอนโดยโครงข่ายประสาทเทียม
18 การศึกษาขนาดของยางรองแท่นเครื่องที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงกล ภายใต้ภาระแบบพลวัต
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาการแม่พิมพ์อักสำหรับอัดยางในลูกบอล
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนากระบวนการขัดผิวแม่พิมพ์ยาง 3 มิติ โดยเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน
21 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์แดผลิตภัณฑ์ยางกันซึมในถังแก๊ส
ปี พ.ศ. 2550
22 กระบวนคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี, เครื่องกลึงซีเอ็นซี, เครื่องเจียรนัยซีเอ็นซีใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
23 การพัฒนาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปยางพื้นรองเท้าแบบใช้วัสดุ 2 ชนิด
24 การพัฒนาชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน
25 โครงการวิจัยกระบวนการคัดเลือกเครื่องกัดซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องเจียระไนซีเอ็นซี ใช้แล้วสำหรับการฟื้นฟูสภาพ
26 การศึกษาการระบายอากาศสำหรับแม่พิมพ์อัดขึ้นรูปยางขนาดเล็ก
27 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและเครื่องกัดห้าแกนสำหรับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์อัดยางรองเท้า
ปี พ.ศ. 2549
28 การประยุกต์ใช้เครื่องกัดซีเอ็นซีห้าแกนสำหรับการพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ยางรองเท้า
29 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง