ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานสำหรับกระบวนการการรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานและคุณสมบัติทางกายภาพของผักกาดหอมห่อโดยใช้การทำความเย็นด้วยห้องเย็น น้ำเย็นและสุญญากาศ
3 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พลังงานและคุณสมบัติทางกายภาพของผักกาดหอมห่อโดยใช้การทำความเย็นด้วยห้องเย็น น้ำเย็นและสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบระบบการทำความเย็นด้วยสูญญากาศขั้นตอนเดียวกับหลายขั้นตอนของผักกาดหอมห่อ
5 Simulation of Flow and Thermal Comfort Zones in a Thai State School.
6 การออกแบบและศึกษาเปรียบเทียบระบบการทำความเย็นด้วยสูญญากาศขั้นตอนเดียวกับหลายขั้นตอนของผักกาดหอมห่อ
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาชุดหมุนเวียนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบบังคับแนวตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรมผลลำไยสด
8 การพัฒนาชุดหมุนเวียนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบบังคับแนวตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรมผลลำไยสด
9 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของชุดหมุนเวียนก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แบบบังคับแนวตั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้สำหรับรมผลลำไยสด
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินปัจจัยของช่องเปิดที่มีผลต่อลักษณะการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในห้องเรียน
11 การประเมินปัจจัยของช่องเปิด ที่มีผลต่อลักษณะการไหลของอากาศ สำหรับการระบายอากาศแบบธรรมชาติภายในห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2545
12 การศึกษาเปรียบเทียบถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีอาร์กับยูเอเอสบีในกระบวนการสร้าง กรดของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2543
13 การศึกษาเปรียบเทียบถังปฏิกิริยาแบบซีเอสทีทาร์กับยูเอเอเอสบีในกระบวนการสร้างกรดของน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม / ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร