ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฉันชาย สิทธิพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ฉันชาย สิทธิพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาประสิทธิผลระหว่างยาวาเรนิคลินและยานอร์ทริปไทลินในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาประสิทธิผลระหว่าง Varenicline และ Nortriptyline ในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยใน
3 การศึกษาประสิทธิผลระหว่าง Varenicline และ Nortriptyline ในการเลิกบุหรี่ระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยใน
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดบุหรี่และภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จ ระหว่างการหย่าด้วยเครื่องช่วยหายใจพยุงความดันด้วยเวลานาน 30 นาทีและ 120 นาที
6 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จ ระหว่างการหย่าด้วยเครื่องช่วยหายใจพยุงความดันด้วยเวลานาน 30 ืนาที และ 120 นาที
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลลัพธ์ของโครงการให้ความรู้เพื่อการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหืดที่มีประวัติอาการหอบรุนแรง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการให้ยาชาเฉพาะที่ขณะทำการส่องกล้องตรวจหลอดลมโดยวิธีฉีดผ่านกล้องโดยตรงเทียบกับวิธีฉีดแบบละอองฝอยผ่านสเปรย์แคทตีเตอร์
10 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ยานอร์ทริปทัยรินกับการให้คำแนะนำผู้ป่วยในการช่วยเลิกสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2545
11 ผลของยาเบอร์ราโพส โซเดียมต่อความดันในปอดของคนไข้โรคถุงลมโป่งพองที่มีความดันในปอดสูง
12 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เกิดในชุมชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2543
13 การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจเยื่อหุ้มปอดเพื่อวินิจฉัยภาวะสารน้ำในโพรงปอดที่มีสาเหตุมาจากวัณโรค