ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ดำ รงวิถีธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2552 2
3 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 2 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
2 ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
ปี พ.ศ. 2552
3 การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี ถังแดง ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง = Historical reconstruction and haunted memories : a study of activities based on memories of the Red Barrel incident in
4 การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี "ถังแดง" ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง