ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑาพร คำพิลา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
2 สาน วิไล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 1
4 2546 2
5 2545 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสร้างไหมพันธุ์แท้ใหม่รังสีเหลืองที่ฟักออกเป็นตัวปีละหลายครั้งจากไหมลูกผสม พันธุ์คอตั้งกับไหมพันธุ์ N41
2 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ RAPD-SCAR และ AFLP-SCAR ที่จำเพาะต่อยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว (Oryza sativa L.)
ปี พ.ศ. 2554
3 Phylogeny of the genus Zingiber (Zingiberaceae) based on nuclear ITS sequence data
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด SCAR Markers เพื่อใช้ระบุสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแปรผันทางพันธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี และการเจริญของไมโครสปอร์ของพืชสกุลผักไผ่น้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแปรผันทางพันธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี และการเจริญของไมโครสปอร์ของพืชสกุลผักไผ่น้ำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแปรผันทางพันธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี และการเจริญของไมโครสปอร์ ของพืชสกุลผักไผ่น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การโคลนนิ่งเครื่องหมายดีเอ็นเอของยีนต้านทานโรคราสนิมและใบไหม้แผลใหญ่ในพันธุ์ข้าวโพดที่จำหน่ายเป็นการค้า