ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรวรรณ มณีโรจน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่น คุณภาพทางเคมีและกายภาพในแบตเตอร์จากเนื้อปลาบด
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
3 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2555
4 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาแบบจำลองการถ่ายเทความรัอนและมวลสารในอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว
6 การศึกษาคุณสมบัติบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวเกรียบสาหร่ายจากข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2546
7 การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy ประเมินค่าทางเคมีของอาหารกุ้งที่ทดลองทำขึ้น
ปี พ.ศ. 2545
8 กรใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy ประเมินค่าทางเคมีของอาหารกุ้งที่ทดลองทำขึ้น