ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 9
2 นันทริกา ชันซื่อ 6
3 อรัญญา พลพรพิสิฐ 5
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
5 วรา พานิชเกรียงไกร 4
6 วีณา เคยพุดซา 4
7 อัจฉริยา ไศละสูต 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2
9 นารีรัตน์ วิเศษกุล 2
10 เจนนุช ว่องธวัชชัย 2
11 กฤติยา อินทรเผือก 1
12 ภัทรา หาญจริยากูล 1
13 เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์ 1
14 ฐิติลาวัณย์ กลิ่นคล้ายกัน 1
15 Chirasak Tangtrongpairoj 1
16 ฐนิดา เหตระกูล 1
17 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
18 สถาพร สุวรรณรักษ์ 1
19 สุภัทรตรา เจียมศักดิ์ 1
20 นงนุช อัศววงศ์เกษม 1
21 ระบิล รัตนพานี 1
22 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 1
23 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
24 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 1
25 สถิตย์ อรุณแสง 1
26 ไม่มีข้อมูล 1
27 เอนโดะ, มากาโตะ 1
28 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
29 Jirasak Tangtrongpiras 1
30 สุกัลญา เจริญศรี 1
31 ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2549 2
4 2547 1
5 2546 1
6 2541 1
7 2540 1
8 2539 4
9 2538 2
10 2537 1
11 2536 1
12 2535 1
13 2530 1
14 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาฤทธิ์ของยาอะซัยโคลเวีย (Acyclovir) และ สารสกัดจากพญายอในการต้านเชื้อ Koi Herpesvirus (KHV) ในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2550
2 ลักษณะรูปร่างจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และไซโตเคมีของเซลล์เม็ดเลือด ค่าโลหิตวิทยา และเคมีโลหิตของเต่าบัว (Hieremys annandalii) โตเต็มวัย
ปี พ.ศ. 2549
3 การใช้ใบหูกวาง (Terminalia catappa L.) เพื่อรักษาโรคในปลากัด (Betta splendens) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) : รายงานผลการวิจัย
4 การศึกษาคุณลักษณะต้านเชื้อแบคทีเรียแอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่าในปลาคาร์พ ด้วยสารสกัดใบฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของบัวบก (Centella asiatica) ต่อระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ปี พ.ศ. 2546
6 การสำรวจพยาธิภายนอกชนิดต่างๆ ที่พบในปลาหางนกยูงที่ตลาดซันเดย์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
7 วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ : รายงานผลโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
8 ผลของโซเดียมไนไตรท์และ/หรือ เมททิลพาราไธออนในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus VS Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2539
9 การศึกษาระดับเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและเนื้อปลาดุกด้าน : รายงานการวิจัย
10 ผลของมลภาวะแวดล้อมต่อกุ้งและปลาทะเลที่เพาะเลี้ยงที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
11 ระดับของไซโตโครมพี 450 และไซโตโครมบี 5 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (CLARIAS(MACROCEPHALUS VS CLARIAS GARIEPINUS) ภายหลังสัมผัสเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลติน
12 ผลของไดคลอร์วอสต่อการทำงานของอะเซทิลโฆลีนเอสเทอเรส ค่าทางโลหิตวิทยา และการทำงานของตับในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2538
13 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรควิบริโอซีสชนิดเชื้อตาย ต่ออัตรารอดของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่อายุต่างๆ กัน
14 ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2537
15 การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2536
16 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายของเมททิลพาราไธออน ต่อปลากระพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2535
17 การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2530
18 โรคระบาดในปลาน้ำจืด : 2525-2526