ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรนันท์ เสนานาญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การคัดเลือกพันธุ์ลำไยรับประทานสดเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล
3 การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล
ปี พ.ศ. 2553
4 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2552
5 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์ (ปี 2552)
6 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์ (ปี 2553)
7 การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2551
8 การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย