ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จินตนา แสงสว่าง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- จันทนา แสงสว่าง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2538 1
3 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การเปรียบเทียบความเครียดและประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและหลังกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม / จันทนา แสงสว่าง
2 การเปรียบเทียบความเครียด และประสิทธิภาพการทำงานของพยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนและหลังกระบวนการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2538
3 บทบาทของข่าวฝากในรายการข่าวทุ่มครึ่งและข่าวสองทุ่ม ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
ปี พ.ศ. 2537
4 บทบาทของข่าวฝากในรายการข่าวทุ่มครึ่ง และข่าวสองทุ่มของสถานีโทรทัศน์ สีกองทัพบกช่อง 7