ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้ไคโตซานเป็นสารทดแทนวัตถุกันเสียในก๋วยเตี๋ยว
ปี พ.ศ. 2554
2 การออกฤทธิ์ร่วมกันของสารต้านจุลินทรีย์จากสารสกัดพรอพอลิสและสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
3 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ของพรอพอลิสในผลิตภัณฑ์สเปรย์ระงับกลิ่นปาก
4 การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรีย์ในขั้นตอนกระบวนการผลิต, เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว
5 การยับยั้งแบคทีเรียของไคโตซานออลิโกเมอร์และพอลิเมอร์ต่อ Listeria monocytogenes ในกุ้งค็อกเทลพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2551
6 การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
7 การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอก เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
8 การประยุกต์ใช้สารสกัดจากสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้เพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมบริโภค
9 การกักเก็บน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยเพื่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2550
10 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
ปี พ.ศ. 2549
11 การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
12 ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการเพิ่มความปลอดภัยของเนื้อไก่ภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง