ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตรา ไวคกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การวิจัยและการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานเพื่อการรักษาและการป้องกันโรคมาลาเรียและโรคปรสิตหนอนพยาธิ
2 การวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย 1) การวิจัยและพัฒนาโครงการแบบผสมผสานเพื่อการรักษาการป้องกันโรคปรสิตหนอนพยาธิ 2) การวิจัยและพัฒนาโครงการแบบผสมผสานเพื่อการรักษาและการป้องกันโรคมาลาเรีย
3 โครงการการวิจัยและพัฒนาโครงการแบบผสมผสานเพื่อการรักษาและควบคุมมาลาเรียและโรคปรสิต ( ปีที่ 1 )
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของไทย ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมยุงพาหะนำโรค และกำจัดปรสิตหนอนพยาธิ
ปี พ.ศ. 2535
5 การศึกษาแอนติเจนร่วม ระหว่างพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) และหอยโฮสต์กึ่งกลาง (Bithynia spp.)