ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิตติมา จารุเดชา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ต้นเเบบระบบบำบัดขยะอินทรีย์เเละน้ำเสียด้วยระบบการย่อยสลายเเบบไร้อากาศร่วมกับปฏิการณ์ชีวภาพเเบบมีเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ
ปี พ.ศ. 2542
5 การลดปริมาณฟอสเฟตในการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
6 การลดปริมาณฟอสเฟตในการบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน