ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จารุวัตร เจริญสุข
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกตด้วยวิธีปริมาตรสืบเนื่องแบบไร้ระเบียบ
ปี พ.ศ. 2552
2 High Temperature Behaviour of Contact Interface for Ag and Au with Stainless Steel 316L
ปี พ.ศ. 2551
3 Behaviour of Various Glass Seal for Planar Solid Oxide Fuel Cell
4 Improved Electrical Conducting Wires for SOFCs
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาหัวเผาน้ำมันพืชใช้แล้วสำหรับผู้ประกอบการอาหารทอด
ปี พ.ศ. 2549
6 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
7 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการก่อตัวของก๊าซกำมะถัน
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
ปี พ.ศ. 2543
10 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการก่อตัวของก๊าซกำมะถันในการเผาไหม้ถ่านหินผง