ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จานุลักษณ์ ขนบดี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 2
8 2543 1
9 2540 1
10 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
3 การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคผลสด
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2550
5 การสร้างประชากรพื้นฐานของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาระบบเขตกรรมที่เหมาะสม สำหรับการปลูกฟักทอง
7 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า ในเขตจังหวัดตาก นครสวรรค์และสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2548
8 การคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทอง
9 การพัฒนาพันธุ์ความบริสุทธิ์ของผักกาดเขียวกวางตุ้งสายพันธุ์ราชมงคล 1 และปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2543
10 การคัดเลือกสายพันธุ์แตงกวาสำหรับบริโภคผลผลิตสด
ปี พ.ศ. 2540
11 การคัดเลือกสายพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีโปรตีนในเมล็ดสูง