ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จิรา สินทนะโยธิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chanjira Sinthanayothin 34
2 วิศรุต พลสิทธิ์ 13
3 Wisarut Bholsithi 12
4 สุธี ผู้เจริญชนะชัย 7
5 Nonlapas Wongwaen 5
6 วิจิตร ธรานนท์ 5
7 Wichit Tharanon 4
8 วีรวุฒิ คงบุญเกียรติ 4
9 ศศิน เทียนดี 3
10 Suthee Phoojaruenchanachai 3
11 ณัฐวดี พิชิตชัยพันธ์ 3
12 Apichart Singalavanija 2
13 นคินทร พัฒนชัย 2
14 Sasin Tiendee 2
15 นงลักษณ์ โควาวิสารัช 2
16 Kanoknart Chintakanon 2
17 Ruangrat Komolpis 2
18 เรืองรัตน์ โกมลภิส 2
19 Surachai Dechkunakorn 1
20 Wanna Suchato 1
21 Peerapong Santiwong 1
22 พีรพงศ์ สันติวงศ์ 1
23 Niwat Anuwongnukroh 1
24 วรรณา สุชาโต 1
25 Pornsirin Chaichalotornkul 1
26 พรสิริน ชัยชโลทรกุล 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
28 สุรชัย เดชคุณากร 1
29 Sanparith Marukatat 1
30 นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์ 1
31 ปฐมพงศ์ พันนุรัตน์ 1
32 Phanaphon Panjamanee 1
33 Charay Lerdsutwichai 1
34 ภูวนิตย์ คำทับทิม 1
35 Pathomphong Phannurat 1
36 Phuwanit Kamtubtim 1
37 จเร เลิศสุดวิชัย 1
38 Sarun Sumriddetchkajorn 1
39 Nakintorn Patanachai 1
40 Nongluk Covavisaruch 1
41 ประวีร์ ศรีพากิจ 1
42 ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
43 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 1
44 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
45 D. Usher 1
46 S. Lal 1
47 Jirayuth Supokavej 1
48 Parapan Bamrungsuk 1
49 Viravud Kongbunkiat 1
50 E. Mensah 1
51 T.H. Williamson 1
52 James F. Boyce, 1
53 Helen L. Cook 1
54 Tom H. Williamson 1
55 J.F. Boyce 1
56 อภิชาติ สิงคาลวณิช 1
57 Kriskrai Sitthiseripratip 1
58 สมภพ อมาตยกุล 1
59 ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ 1
60 Pathawee Khongkhunthian 1
61 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
62 Sirichai Parittotakapron 1
63 รุ่งกานต์ วงศ์วิชา 1
64 รัตนา วรปัสสุ 1
65 Jintamai Suwanprateeb 1
66 ปฐวี คงขุนเทียน 1
67 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
68 ศุภชัย จันฝาก 1
69 กนกนาฎ จินตกานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 10
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 6
10 2545 5
11 2544 1
12 2543 2
13 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Dental Application: The Steps toward the Implementation of the CephSmile Plus Services.20
2 Process to connect client to server via proxy for cephalometric analysis program
3 การรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2553
4 CephSmile V. 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั้น 2.0
5 ระบบสำหรับการแปลง จัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิตอล
6 การแบ่งส่วนภาพรังสีเอ็กซ์ของฟันด้วยการแปลงเวฟเล็ท
7 หลักวิธีการลดผลกระทบสกรีนดอร์สำหรับเทคนิคการฉายริ้วแสงดิจิทัล
8 การแปลงพิกัดแบร็คเก็ตจากโปรแกรมวางแผนฯ อะไลน์แบร็ตเก็ต3D สู่แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์ เพื่อการใช้งานจริง
9 อัลกอริทึมสำหรับแยกแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติออกเป็นซี่ๆ
10 ระบบพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
11 อัลกอริธึมสำหรับสร้างฐานแบบจำลองฟันเสมือนจริง 3 มิติ
12 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติ
13 ระบบเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคลด้วยข้อมูลทันตกรรมแบบออนไลน์
ปี พ.ศ. 2552
14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการติดเหล็กจัดฟันใน 3 มิติ และจำลองผลการจัดเรียงฟันใน 3 มิติ สำหรับการรักษาแบบด้านหน้าและด้านหลัง
15 3D vs. 2D cephalometric analysis comparisons with repeated measurements from 20 Thai males and 20 Thai females
16 การจำลองภาพกะโหลกศรีษะใน 3 มิติ จากภาพถ่ายรังสีด้านข้างและด้านหน้า
17 อัลกอริทึมสำหรับตรวจสอบระยะที่ฟันยื่นและความลึกของการสบฟันของโมเดลฟันสามมิติ
18 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 3 มิติกับการวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ 2 มิติ
ปี พ.ศ. 2551
19 เทคนิคคอมพิวเตอร์จำลองการจัดฟันด้วยการตัดฟัน และเคลื่อนที่ฟันพร้อมเหล็กจัดฟันบนแบบจำลองฟัน 3 มิติ
20 การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
21 2D Dental Model Analysis Software
22 การเปรียบเทียบการตัดและจัดเรียงฟันระหว่างการใช้แบบจำลองฟันปูนปลาสเตอร์และการใช้แบบจำลองฟันดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2550
23 รายงานประกอบ ต้นแบบห้องปฎิบัติการ AlignBracket3D สำหรับ Master & Viewer 1.0
ปี พ.ศ. 2549
24 Feasibility Study on Computer-Aided Screening for Diabetic Retinopathy.
ปี พ.ศ. 2548
25 CephSmile: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะ และจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชัน 1.0
ปี พ.ศ. 2547
26 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 9 เรื่อง การซ้อนทับภาพโดยกำหนดตำแหน่ง
27 ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2546
28 Automated Screening System for Diabetic Retinopathy
29 ระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพจอประสาทตาเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากโรคเบาหวาน
30 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)
31 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 6: การจำแนกบริเวณ (Classification/Recognition)
32 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 7 เรื่อง การแปลงฟูริเยร์
33 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น
ปี พ.ศ. 2545
34 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 1: พื้นฐานภาพ สถิติภาพ หลักการ ของภาพสี และฮิสโตแกรม
35 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 2: การซ้อนภาพ การแปลงภาพสี เป็นภาพขาวดำ และขาวดำเป็นสี
36 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 3: การทำภาพให้คมชัดขึ้น (Contrast Enhancement)
37 การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 4 การหาขอบภาพ
38 Automated detection of diabetic retinopathy on digital fundus images
ปี พ.ศ. 2544
39 เทคนิคการซ้อนภาพระหว่างภาพเรตินาสีและฟลูออเรสซีน
ปี พ.ศ. 2543
40 Automated localisation of the optic disc, fovea, and retinal blood vessels from digital colour fundus images
41 แนวโน้มคอมพิวเตอร์ช่วยในการวินิจฉัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
42 Wavelet transformation for dental X-ray radiographs segmentation technique
43 Online dental information database for dental identification system
44 Process to connect client to server via proxy for cephalometric analysis program
45 PACS (Picture Archiving Communication System) for dentistry
46 3D facial deformable using cubic spline and Thin Plate Spline
47 Algorithm for decreasing nonlinear gamma effect with digital fringe projection images
48 Computerized design for implant position guide from any commercial implant planning software
49 Orthodontics treatment simulation by teeth segmentation and setup
50 Cross-section algorithm for checking overjet and overbite
51 Automated screening system for diabetic retinopathy
52 3D-3D Registration: Surface Rendering Plus Skull and Soft Tissue Registration
53 Large-signal analysis of self-pulsating laser diodes
54 Computerized 3D digital model setup and planning with simulation of teeth and brackets movement
55 Toward robot-assisted dental surgery: Path generation and navigation system using optical tracking approach
56 Computerized Cephalometric Line Tracing Technique on X-ray Images
57 Feature point reduction for video stabilization
58 Automatic retinal vessel tortuosity measurement
59 Skull simulation from 2 view x-ray projections using 3D warping technique
60 System for archiving, communication and analyzing of 3D dental cast model
61 Computerized algorithm for 3d teeth segmentation
62 Dental application: The steps toward the implementation of the cephsmile plus services
63 Automatic retinal vessel tortuosity measurement using curvature of improved chain code
64 Comparison of digitized images for cephalometric analysis from scanner and digital cameras
65 Interactive virtual 3D gallery using motion detection of mobile device
66 Method of 3D mesh reconstruction from point cloud using elementary vector and geometry analysis
67 Vessel extraction in retinal images using multilevel line detection