ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จันทร์จิรา นันตา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2550 2
3 2546 1
4 2545 1
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2550
2 เอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา ต.แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
3 เอกลักษณ์เรือนพื้นถิ่นจังหวัดแพร่ กรณีศึกษา ต.แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชน ต่อจินตภาพและเอกลักษณ์เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ กรณีศึกษา พื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนต่อจินตภาพและเอกลักษณ์ เมือง เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแพร่