ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรี ทองเรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 7
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 6
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
4 สถาพร พฤฒิพรรลาย 6
5 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5
6 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 4
7 โครงการวิจัย Matching Fund 4
8 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 4
9 สมสมร ชิตตระการ 3
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 เบญจมาภรณ์ พิมพา 3
12 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 3
13 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 3
14 สันทัด วิเชียรโชติ 3
15 ถิรจิตร เพิ่มหรรษา 2
16 อานุไร จิตต์สุรงค์ 2
17 พิชญา เตชะภัทรกุล 2
18 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
19 กิตติบดี แสงทอง 2
20 ทรงเกียรติศักดิ์ ภักดี 1
21 สกล สุวรรณโชติ 1
22 โกวิท พูนยิ้ม 1
23 นวนิต จิตโสภา 1
24 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
25 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
26 ดวงกมล เจริญกุล 1
27 ภาวิณี ชินะโชติ 1
28 อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 1
29 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
30 ปัญณ์ พรหมโชติ 1
31 ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์ 1
32 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 1
33 สุรพงษ์ ยิ้มละมัย 1
34 สุธา วัฒนสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2558 1
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 3
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 4
11 2548 2
12 2547 2
13 2536 1
14 543 73
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
2 โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
5 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
6 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
7 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2556
8 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
9 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลของปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลต่อสมบัติออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากปลานิล
11 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงต่อกระบวนการย่อยโปรตีนและสมบัติต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากกากงาดำหลังการบีบน้ำมัน
12 ความคงตัวของแอสทาซานทีนที่สกัดจากหัวกุ้งขาวในสารละลายของโปรตีนไฮโดรไลเสทของกากงาดำ
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทของปลานิล
14 ผลของงาดำที่ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดต่อความเป็นพิษจากตะกั่วในหนู
ปี พ.ศ. 2552
15 การผลิตสารต้านออกวิเดชันและต้านกิจกรรมของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากน้ำล้างเนื้อปลาบด และการประยุกต์ในระบบอาหาร
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน และต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฏิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
ปี พ.ศ. 2551
17 ผลิตภัณฑ์โปรตีนฮีมผงจากน้ำเลือดปลาทูน่าและการนำไปใช้ได้ในงานชีวภาพหรือร่างกาย (bioavailability)
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยกะพงทอดกรอบปรุงรสและผลของการสกัดจากใบกะเพราต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันในหอยกะพงทอดกรอบปรุงรส
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารต้านปฎิกิริยาออกซิเดชันและต้านกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลระหว่างของแข็งที่สกัดจากหัวกุ้งและน้ำตาลรีดิวส์
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสจากน้ำลวกกุ้งทราย
21 ซอบชั่นไอโซเทอร์มและผลของความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องปรุงรสต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบ
ปี พ.ศ. 2549
22 การใช้พืชสมุนไพร/เครื่องเทศเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำและกลิ่นรสที่ผิดปกติในน้ำปลา
23 กระบวนการผลิตและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพของทุเรียนแผ่นกรอบ
24 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุเรียนกวน
25 สมบัติด้านปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบที่ผลิตโดยปฎิกิริยาสร้างสีน้ำตาลจากของแข็งที่สกัดจากกุ้งทราย
ปี พ.ศ. 2548
26 การประยุกต์ใช้หลักการของ Hurdle concept เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาขนมลูกชุบ
27 ผลของโซเดียมคลอดไรด์ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และสารทดแทนโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตต่อเนื้อสัมผัสของปลาหมึกกระดองแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
28 แผ่นฟิล์มที่บริโภคได้จากกล้ามเนื้อปลาเหลน
29 การลดความสูญเสียจากขั้นตอนการบรรจุในกระบวนการผลิตปลากระป๋อง
ปี พ.ศ. 2536
30 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่าเพิ่ม : ต้มยำกุ้งแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเจนไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
32 เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
33 สมบัติการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเสทที่เตรียมจากเศษเหลือของการผลิตซูริมิ
34 สมบัติการต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ดที่เตรียมจากไฮโดรไลเสทของเครื่องในปลาทูน่า