ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรภพ วงศ์ละคร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ สถานีวิทยุเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา
3 การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ "OpenBiblio" สำหรับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
4 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการประพันธ์เนื้อหาเว็บเพจส่วนตัวบนระบบอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2525
5 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวางแผนในการรักษามะเร็ง โดยวิธีรังสีบำบัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างบทเรียนช่วยการสอน