ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 17
2 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 11
3 ศิริพร โอโกโนกิ 9
4 สุพร จารุมณี 9
5 สยาม แก้ววิชิต 8
6 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 6
7 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 4
8 สิริพร บูรพาเดชะ 3
9 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 3
10 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 3
11 พาณี ศิริสะอาด 3
12 ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ 3
13 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ 3
14 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 3
15 สุนีย์ จันทร์สกาว 3
16 สมบัติ เชาวนพูนผล 3
17 ศิริวิภา ปิยะมงคล 3
18 ดรุณี ศมาวรรตกุล 2
19 ธนพรรณ กุลจันทร์ 2
20 อุษณีย์ บุญประกอบ 2
21 ศศิมา วรหาญ 2
22 Jakkapan Sirithunyalug 2
23 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 2
24 วรพล เองวานิช 2
25 วาสนา ไชยศรี 2
26 ศศิธร ศิริลุน 2
27 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 2
28 วิไล เบาทรวง 2
29 ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ 2
30 Kuakoon Piyachomkwan 1
31 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
32 Jay-Lin Jane 1
33 Klanarong Sriroth 1
34 Sayam Kaewvichit 1
35 Songwut Yotsawimonwat 1
36 เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 1
37 ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ 1
38 ด้วง พุธศุกร์ 1
39 ธนาภร รติธรรมธร 1
40 ดรุณี หงษ์วิเศษ 1
41 สุขุม อิสเสงี่ยม 1
42 กล้าณรงค์ ศรีรอต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 3
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2543 1
11 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมเส้นใยนาโนจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับการใช้เป็นสารช่วยในเม็ดยา
ปี พ.ศ. 2554
2 การนำไขพืชจากกล้วยน้ำว้ามาใช้ประโยชน์ในตำรับยาและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2553
3 การเคลือบแป้งเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
4 การเตรียมเส้นใยนาโนจากแป้งมันสำปะหลังสำหรับการใช้เป็นสารช่วยในเม็ดยา
5 การเคลือบแป้งเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ
6 การสกัดแยกและทำให้บริสุทธิ์กรดเอลลาจิกจากเปลือกทับทิม
ปี พ.ศ. 2551
7 Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
9 ยาเม็ดหยดสารละลายยา
ปี พ.ศ. 2549
10 การเตรียมสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่สำหรับผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลัง
11 การผลิตและการใช้ประโยชน์สารประกอบเชิงซ้อนของแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านการตัดกิ่งกับยา
12 การพัฒนาสารช่วยแขวนตะกอนจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมทธิล
ปี พ.ศ. 2548
13 ยาเม็ดหยดสารละลายยา
14 การพัฒนาสารช่วยแขวนตะกอน จากแป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมธิล
ปี พ.ศ. 2547
15 การพัฒนาสารช่วยแขวนตะกอนจากแป้งถั่วเขียวดัดแปรโซเดียมคาร์บอกซีเมธิล
16 ยาเม็ดหยดสารละลาย
ปี พ.ศ. 2546
17 การวิจัยเพื่อหาคุณสมบัติและสูตรที่เหมาะสมสำหรับไคโตแซนที่จะนำมาใช้ในการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2543
18 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 In Vitro Evaluation of Pectin-Coated Starch Granules for Colonic Delivery