ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จรูญ มหิทธาฟองกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จรูญ มหิทธาฟองกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 วันชัย ริจิรวนิช 3
3 ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 2
4 ณัฐพล บัวกล่ำ 1
5 สมชาย สงวนศักดิ์ 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1
7 กนกพร ประทุมสุวรรณ 1
8 อานุภาพ คุปตะบุตร 1
9 มานพ ศรีตุลยโชติ 1
10 จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง 1
11 สมวงษ์ พุกมาลา 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
13 อัจฉรา วัฒนานนท์ 1
14 จันทนา จันทโร 1
15 ยุดี อภิสัมพุทธางกูร 1
16 วิเชียร ตรีรัตนวณิช 1
17 สมศักดิ์ ศิลปนภรพร 1
18 สมศรี จงรุ่งเรือง 1
19 ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ 1
20 ปรมัตต์ ตรีวงศ์ 1
21 ธนะศักดิ์ ทุเรียน 1
22 วิทยา ยงเจริญ 1
23 อรุณ ไวว่องกิจการ 1
24 จักรกฤษณ์ เทพพรพิทักษ์ 1
25 ศิริศักดิ์ ดำรงพิศุทธิกุล 1
26 ฤกษ์ชัย ปรีชาสุปัญญา 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
28 ลุ้ย กานต์สมเกียรติ 1
29 สุมาลี ขุนนุ้ย 1
30 คุมพล ล้อตระกานนท์ 1
31 Charoon Mahittafongkul 1
32 Woraphat Phucharoen 1
33 มานพ วงษ์ปราชญ์ 1
34 ศรีไร ทองรัก 1
35 พิกุล จิรวิบูลย์ 1
36 ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 1
37 ฉัตรชัย วาจาเกียรติ 1
38 ธนากร เกียรติบรรลือ 1
39 ประเสริฐ ธัญจรูญ 1
40 วัลลภ เมืองแก้ว 1
41 เอกสิน โลหสมบูรณ์ 1
42 ปิติพงษ์ เหล่าตระกูลงาม 1
43 นิวัฒน์ ประดับวงศ์ 1
44 นิกร ฟองธนกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 6
3 2545 1
4 2543 3
5 2541 1
6 2540 1
7 2539 5
8 2536 2
9 2535 1
10 2532 3
11 2526 1
12 2525 2
13 2524 1
14 2522 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับหน้ากากวิทยุรถยนต์
ปี พ.ศ. 2549
2 การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการเป่าขึ้นรูปของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
3 การพัฒนาฐานความรู้สำหรับกระบวนการรีดพลาสติกแผ่นและการขึ้นรูปร้อนด้วยสุญญากาศของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
4 ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการฟอกย้อมและตกแต่งสำเร็จ
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
6 ระบบฐานความรู้สำหรับระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการทอผ้า
7 การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตท่อส่งน้ำระบายความร้อนในรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA
ปี พ.ศ. 2545
8 การเพิ่มผลผลิตยาน้ำ : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2543
9 การลดจำนวนสินค้าส่งคืนเนื่องจากสาเหตุการเสียหายภายนอก : กรณีศึกษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
10 การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์
11 การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง
ปี พ.ศ. 2541
12 ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบตามเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2540
13 การวิจัยการพอกโลหะเฉพาะแห่งด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2539
14 ฐานข้อมูลสำหรับกำหนดกำลังการผลิตในสายการประกอบ ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
15 การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพแม่พิมพ์เจาะ สำหรับการผลิตกระสุนปีนเล็ก
16 การพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
17 การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
18 การวิเคราะห์งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ ISO-9002 : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2536
19 การวางแผนการผลิตสำหรับโรงงานฟอกหนังขนาดย่อม
20 ระบบทันเวลาพอดีในสายการประกอบหลังคาไฟเบอร์รถกระบะ
ปี พ.ศ. 2535
21 การจัดตั้งหน่วยงานวางแผนการผลิตในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2532
22 ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
23 ระบบข้อมูลต้นทุนการผลิตเพื่อการควบคุมต้นทุนในอุตสาหกรรมผลิตแหอวน
24 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิตภาชนะอะลูมิเนียมขนาดเล็ก ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
25 เครื่องอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2525
26 การปรับปรุงการผลิตของโรงงานข้าวนึ่งภายในประเทศ
27 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2524
28 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้กังหันลมชนิด 2-4 ใบ สำหรับใช้ในชนบทที่ห่างไกล
ปี พ.ศ. 2522
29 การปรับปรุงการผลิตรถไถนาขนาดเล็กของโรงงานอุตสาหกรรม ภายในประเทศ
30 การศึกษาการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเครื่องผสมคอนกรีต ขนาดเล็กในประเทศไทย