ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จริยา สากยโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- จริยา สากนโรจน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jariya Sakayaroj 32
2 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 28
3 Souwalak Phongpaichit 25
4 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 22
5 Vatcharin Rukachaisirikul 20
6 Yaowapa Sukpondma 10
7 เยาวภา สุขพรหมา 9
8 E.B. Gareth Jones 7
9 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 6
10 สิตา ปรีดานนท์ 6
11 Sita Preedanon 6
12 Kwanruthai Tadpetch 5
13 Nattawut Rungjindamai 5
14 Ubonta Sommart 5
15 อุบลทา สมมารถ 4
16 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 4
17 Orathai Supaphon 4
18 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 4
19 นงพร โตวัฒนะ 4
20 Jiraporn Arunpanichlert 4
21 E.B.G. Jones 3
22 Kongkiat Trisuwan 3
23 สายัณห์ สมฤทธิ์ผล 3
24 สาทินี ซื่อตรง 3
25 Sayanh Somrithipol 3
26 อรทัย ศุภพล 3
27 Nongporn Hutadilok-Towatana 3
28 ศิรินุช ด้วงสุข 2
29 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 2
30 ไกรยศ แซ่ลิ้ม 2
31 Jirayu Buatong 2
32 Nanthaphong Khamthong 2
33 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 2
34 นันทพงศ์ ข้าทอง 2
35 เอกชัย รอดกลิ่น 2
36 Satinee Suetrong 2
37 วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล 2
38 นฤมล พลายงาม 2
39 J. Buatong 2
40 กองเกียรติ ไตรสุวรรณ 2
41 Narumol Plaingam 2
42 กัญญวิมว์ กีรติกร 2
43 Kanyawim Kirtikara 2
44 K. Tanaka 1
45 Matthias Pelzing 1
46 Wipapan Pongcharoen 1
47 วิภาพรรณ พงศเจริญ 1
48 Till Kuhn 1
49 Walter C. Taylor 1
50 อัมพวา ปิ่นเรือน 1
51 K. Hirayama 1
52 Umpava Pinruan 1
53 V. Rukachaisirikul 1
54 K.D Hyde 1
55 Wipaporn Pongcharoen 1
56 ศรัณยู ใคลคลาย 1
57 สิริฉัตร ดิศรพงศ์ 1
58 สุพรรษา ชาญด้วยกิจ 1
59 Morakot Kaewpet 1
60 B. Volkmann-Kohlmeyer 1
61 Aekkachai Rodglin 1
62 เยาวภา สุขพรมา 1
63 S. Phongpaichit 1
64 Saranyoo Klaiklay 1
65 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
66 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
67 A. Rodglin 1
68 Sathinee Suetrong 1
69 Pimchanok Saitai 1
70 Wannarat Panwiriyarat 1
71 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
72 S. Preedanan 1
73 C. Benzies 1
74 Juthanat Kaeobamrung 1
75 วิภาพรรณ พงษ์ไพจิตร 1
76 มรกต แก้วเพชร 1
77 Ka-Lai Pang 1
78 K.L. Pang 1
79 Wipapan Pongpaichit 1
80 J. Chuaypat 1
81 S. Plathong 1
82 Nuttawut Rungjindamai 1
83 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 1
84 C.L. Schoch 1
85 J.W. Spatafora 1
86 สุภิญญา ติ๋วตระกูล 1
87 Supinya Tewtrakul 1
88 Kevin D. Hyde 1
89 Aom Pinnoi 1
90 Rajesh Jeewon 1
91 อ้อม ปิ่นน้อย 1
92 J. Kohlmeyer 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 7
2 2554 5
3 2553 4
4 2552 5
5 2551 7
6 2550 4
7 2549 2
8 2548 1
9 2542 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a mangrove rhizophora apiculata
2 Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51
3 Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95.
4 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
5 Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69
6 Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11
7 Modiolin and phthalide derivatives from the endophytic fungus Microsphaeropsis arundinis PSU-G18
ปี พ.ศ. 2554
8 Diversity of higher marine fungi at Hat Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Southern Thailand
9 Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes
10 Multi-gene phylogeny of the Halosphaeriaceae: its ordinal status, relationships between genera and morphological character evolution
11 α-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119
12 A Beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73
ปี พ.ศ. 2553
13 Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endophytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13
14 Phylogenetic diversity of endophyte assemblages associated with the tropical seagrass Enhalus acoroides in Thailand
15 Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40
16 Morphological and molecular characteristics of a poorly known marine ascomycete, Manglicola guatemalensis (Jahnulales: Pezizomycotina; Dothideomycetes, Incertae sedis): A new lineage of marine ascomycetes
ปี พ.ศ. 2552
17 Classification of marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota
18 Metabolites from the endophytic fungi Botryosphaeria rhodina PSU-M35 and PSU-M114
19 Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18
20 Molecular systematics of the marine Dothideomycetes
21 การหาสาเหตุและการป้องกันการเจริญของเชื้อราบนยางแผ่น
ปี พ.ศ. 2551
22 Putative basidiomycete teleomorphs and phylogenetic placement of the coelomycete genera: Chaetospermum,Giulia and Mycotribulus based on nu-rDNA sequences
23 Phylogenetic relationship of the coelomycete genus Infundibulomyces based on nuclear rDNA data
24 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
25 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
26 Thailandiomyces bisetulosus gen. et sp. nov. (Diaporthales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes) and its anamorph Craspedodidymum, is described based on nuclear SSU and LSU rDNA sequences
27 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
28 Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14
ปี พ.ศ. 2550
29 A new dihydrobenzofuran derivative from the endophytic fungus botryosphaeria mamane PSU-M76
30 A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71
31 Berkleasmium crunisia sp. nov. and its teleomorphic affinities to the Pleosporales based on 2 18S, 28S and ITS-5.8S rDNA sequence analyses.
32 Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80
ปี พ.ศ. 2549
33 Aspergillosis of the gorgonian sea fan Annella sp. after the 2004 tsunami at Mu Ko Similan National Park, Andaman Sea, Thailand
34 Pimarane Diterpene and Cytochalasin Derivatives from Endophytic Fungus Eutypella scoparia PSU-D44.
ปี พ.ศ. 2548
35 การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2542
36 การสำรวจและศึกษาเชื้อราในแหล่งน้ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง จังหวัดสงขลา