ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จตุพร จันทรมา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ กับชุมชนประจำปี 2556-2562
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนสื่อสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้าสำหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3
4 โครงการจัดทำแผนสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ปี 2553
5 การศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบเหมืองหลังการปิดเหมืองตามแผนการปิดเหมืองลำปางของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน ) พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดทำธรรมนูญโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดลำปาง