ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำนึง วาทโยธา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- คำนึง วาทโยธา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการอบยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่องสำหรับการอบแห้งยางแท่ง
3 การศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟระดับห้องปฏิบัติการ
4 การศึกษากระบวนการและพัฒนาเครื่องอบแห้งยางแท่ง STR 20 ด้วยไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาการอบแห้งยางแท่งด้วยเตาไมโครเวฟระดับห้องปฏิบัติการ
6 ผลของน้ำหนักที่มีต่อคุณลักษณะการอบแห้งยางแท่ง STR 20 ด้วยไมโครเวฟ
7 การศึกษาการผลิตแป้งแอมโฟเทอริกจากแป้งมันสำปะหลังในระดับห้องปฏิบัติการและขยายส่วน