ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คลอเคลีย วจนะวิชากร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2554 3
4 2552 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติโดยกลุ่มอาชีพจักสานชุมชนหนองขอนจังหวัดอุบลราชธานี
2 แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติโดยกลุ่มอาชีพจักสานชุมชนหนองขอนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2558
3 แนวทางการแก้ปัญหาการผลิตหวดนึ่งข้าวอัตโนมัติโดยกลุ่มอาชีพจักสานชุมชนหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาระบบการจัดขนาดการผลิตที่เหมาะสมอัตโนมัติ
5 การพัฒนาระบบการจัดขนาดการผลิตที่เหมาะสมอัตโนมัติ
6 การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดขนาดการผลิตที่เหมาะสมแบบหลายระดับขั้น