ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คมสันต์ หงษ์สมบัติ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การหากำลังการผลิตที่มากที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ส่งผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย 22 kV
ปี พ.ศ. 2555
2 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
3 การวางแผนสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยแบบเชิงพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
ปี พ.ศ. 2542
4 เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง
5 เจเนติกอัลกอริทึ่มสำหรับช่วยออกแบบตัวควบคุมฟัซซี่ของตัวชดเชยกำลังไฟฟ้าแบบสถิตย์ เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลัง