ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คณิตพงษ์ ปราบพาล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2557 1
4 2551 1
5 2548 2
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของการนวดร่วมกับการใช้ตำรับยาโดยแนวทางของหมอพื้นบ้าน ประวิทย์ แก้วทอง ต่อการฟื้นฟูสุขภาพของผุ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาวิจัยแบบเปิดในสหสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและการทนต่อยาของการใช้ยาเรทิกาบีนชนิดออกฤทธิ์เร็วสำหรับรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Partial-Onset Seizures) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (การศึกษาแบบขยายระยะเวลาของโครงการอาร์จีบี 113905)
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาวิจัยแบบเปิดในสหสถาบันเพื่อประเมินความปลอดภัยและการทนต่อยาของการใช้ยาเรทิกาบีนชนิดออกฤทธิ์เร็วสำหรับรักษาอาการชักเฉพาะที่ (Partial-Onset Seizures) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ (การศึกษาแบบขยายระยะเวลาของโครงการอาร์จีบี 113905)
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเป็นกลุ่มคู่ขนานปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในศูนย์ศึกษาวิจัยหลายแห่งเพื่อประเมินอัตราการคงการใช้ยาประสิทธิผลความปลอดภัยและความทนได้ต่อยาของยาคาริสบาเมท(Carisbamate)ยาโทพิราเมท(Topiramate)และยาลีวีไทราซีแทม
ปี พ.ศ. 2548
5 ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทย
6 การศึกษาภาวะกระดูกพรุนในผู้ป่วยโรคลมชักที่ได้รับยากันชักในระยะยาว