ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 23
2 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 17
3 ธรรมนูญ โปรดปราน 10
4 วิลัสนา โพธิ์ศรี 8
5 มุทิตา มีนุ่น 8
6 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
7 มณี วิทยานนท์ 4
8 ภาวิณี ชินะโชติ 4
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 โครงการวิจัย Matching Fund 4
11 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 3
12 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
13 สนธิยา แซ่ล่อ 2
14 บัญชา อุไรกุล 2
15 ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก 2
16 สินีนาถ สุขไกว 2
17 สิริฤทัย สรรพพันธ์ 2
18 ไพรัตน์ โสภโณดร 2
19 พรชัย ศรีไพบูลย์ 2
20 ปัทมา ชูอ๋อง 2
21 อโนชา ตั้งโพธิธรรม 1
22 นงพร โตวัฒนะ 1
23 ดวงพร คันธโชติ 1
24 วรรณพ วิเศษสงวน 1
25 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 1
26 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
27 ปิยกาญจน์ ใจเสียง 1
28 เอกรัฐ คำเจริญ 1
29 Kongkarn Kitrongrote 1
30 เบญจพร สุขเจริญ 1
31 ชนากานต์ เกตุแก้ว 1
32 ปิยฉัตร แมนมาศวิหค 1
33 ปรียากมล จันทร์สง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2557 5
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 1
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 3
11 2549 3
12 2548 4
13 2547 2
14 2546 3
15 2544 4
16 2543 11
17 2542 1
18 543 74
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การใช้ประโยชน์หัวกุ้งขาวแวนนาไมด์เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนากระบงนการอบแห้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากดอกกาแฟ
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำและลดพลังงาน
5 คุณลักษณะและการยอมรับของผู้บริโภคต่อข้าวเจ้ากล้องและข้าวเหนียวกล้องที่มีรงควัตถุในประเทศไทย
6 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมีรงควัตถุพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง
8 การผลิตสารให้กลิ่นรสและสารให้สีจากวัสดุเศษเหลือจากกุ้งและการใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2556
9 คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
10 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
11 ผลร่วมระหว่างเจลาตินจากหนังปลาและสารเชื่อมประสานโปรตีนต่อสมบัติของเจลซูริมิ
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของสารทดแทนกะทิบางชนิดต่อคุณภาพไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิ
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2552
15 การลดกลิ่นคาวและการใช้ประโยชน์ของเจลาตินไฮโดรไลเสทจากหนังปลาเพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์กุ้งชุบแป้งทอดพร้อมบริโภค ที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนาไอศกรีมเสริมโปรตีนและวิตามินเอสำหรับเด็กปฐมวัย
18 การศึกษาดัชนีคุณภาพของปลาหมึกกล้วย และหมึกกระดองระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่ในน้ำแข็ง และการแช่เยือกแข็ง
19 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อ และการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะขามป้อม
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนาสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
22 การปรับปรุงสูตรและคุณภาพของไอศกรีมดัดแปลง
23 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดแช่แข็งที่สามารถอุ่นซ้ำได้ด้วยเตาไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2549
24 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วย (Loligo formosana Sasaki)และปลาหมึกกระดอง(Sopia Pharaouis)
25 ผลของสารพรีไบโอติกบางชนิดที่มีต่อคุณภาพเต้าหู้ปลา
26 การศึกษาพารามิเตอร์ชี้วัดความสดของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2548
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี่จากปลาทูน่า
28 พัฒนาผลิตภัณฑ์เจอร์กี้จากปลาทูน่า
29 พัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาทูน่าแช่เยือกแข็ง
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งเบอร์เกอร์ชุบแป้งพร้อมบริโภคที่ลดการดูดซับไขมันเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาหยองปรุงรส
32 ผลของความดันสูงต่อโปรตีนกล้ามเนื้อและการเกิดเจลของกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2546
33 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมันทอดและผลิตภัณฑ์กุ้งห่อด้วยแผ่นแป้งทอด
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนความชื้นปานกลาง
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูสมุนไพรไขมันต่ำ
ปี พ.ศ. 2544
36 ผลของปริมาณไขมัน โปรตีนถั่วเหลือง และสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพหมูยอ
37 ผลของโปรตีนนมที่มีต่อคุณภาพของหมูยอ
38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนังปลาแซลมอนทอดกรอบปรุงรส
39 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2543
40 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
41 การผลิตไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยปะรมควัน
43 การผลิตซอสปรุงรสสูตรกระเพราจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
44 การปรับปรุงคุณภาพปลาเส้นปรุงรส
45 การพัฒนาแป้งผสมสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด
46 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
47 การศึกษาการลดความเค็มและกลิ่นคาวในน้ำซุปปลาทูน่า
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาอิมัลชั่นจากปลาเบญจพรรณ
49 การผลิตเยลลี่ผลไม้โดยใช้กัมจากพืชทดแทนจากเจลาติน
50 ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพในไอศกรีมกะทิลดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2542
51 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย:ตำรับแกงเหลืองและไก่กอและ
53 การสกัดสารให้กลิ่นรสจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม