ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ระบบเก็บข้อมูลการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2561
2 ระบบเฝ้าติดตามตรวจสอบสภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2557
3 ระบบเฝ้าติดตามตรวจสอบสภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำในอุตสาหกรรม
4 ระบบเก็บข้อมูลการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาต้นแบบของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำ
6 การศึกษาการรุกของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
7 การออกแบบหม้อแปลงเพื่อปรับปรุงครอสเร็กกูเลชั่นในวงจรฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์หลายเอาท์พุทที่มีการควบคุมแบบวงเปิดที่แรงดันหลัก