ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติ เจิดรังษี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- กิตติ เจิดรังสี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การหาวิธีการที่เหมาะสมในการผสมน้ำยางคอมเปาด์ในการผลิตถุงมือยาง ธรรมชาติ
2 การลดปริมาณฟิล์ม LLDPE ที่สูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ำผลไม้ แบบหลอด
3 การลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋อง
4 การลดการสูญเปล่าในกระบวนการผลิตฝากระป๋องแบบเปิดง่ายด้วยแนวคิดการผลิตแบบลีน
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ความถูกต้องสมบูรณ์ของตะเข็บฝากระป๋อง ตามมาตราการด้านความปลอดภัยของอาหาร
6 การจัดทำระบบมาตรฐาน การทำความสะอาดเพื่อควบคุมเชื่อE.coli ในกระบวนการผลิตปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2552
7 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบูดูฯ
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชัทนีย์จากสัมแขก
9 การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มฮาลาล ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสังหยด
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากเศษเนื้อปลาทูน่า
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Kerepok) จากการใช้ปลาหยองเป็นวัตถุดิบ
12 แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 การประยุกต์ใช้ควันเหลวในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกรมควัน
14 การลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตมะละกอ
15 การตรวจพิสูจน์รับรองความถูกต้องของกระบวนการอาบเคลือบตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
16 การปรับปรุงกระบวนการผลิตซอสมะเขือเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตสำหรับบรรจุภัณฑ์ขาด 200 กรัม 300 กรัม และ 600กรัม
17 การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนห้องแช่แข็งของสายการผลิตหมึกแช่แข็ง
18 การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน้ำเทียบกับปริมาณวัตถุดิบภายในสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2549
19 การวัดประสิทธิภาพและการปรับปรุงการใช้น้ำแข็งในสายการผลิตปลาและปลาหมึก
20 ผลของอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้าและร้อยละของของแข็งที่ละลายได้ต่อผลิตภัณฑ์นมแพะผงโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย
ปี พ.ศ. 2548
21 โครงการฟื้นฟูอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากน้ำตาลโตนดในเขตจังหวัดสงขลา
23 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
24 โครงการวิจัยและพัฒนาเนื้อสัตว์ปรุงรสรมควัน
25 ผลิตภัณฑ์กุ้งเสียบและกุ้งรมควันจากกุ้งขาวแวนนาไม
26 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูป
27 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกุ้งชุบเกล็ดขนมปัง
28 การจัดทำระบบ HACCP ของผลิตภัณฑ์เยลลี่และหวานเย็นบรรจุหลอด
29 การปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนการรมยาง
30 ระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2546
31 พัฒนาฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคใต้
32 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
33 น้ำผึ้งผง
34 เครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมวุ้นบุก
ปี พ.ศ. 2544
35 การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องแกงก้อนสำเร็จรูป
36 การผลิตไอศครีมไขมันต่ำจากนมถั่วเหลือง
37 แกงไตปลาแห้งบรรจุกระป๋อง
38 การใช้น้ำมันปาล์มทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ปี พ.ศ. 2543
39 การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
40 การสำรวจการผลิตและการบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
41 การสำรวจปริมาณ, คุณภาพและการจัดการผลิตภัณฑ์น้ำมนพาสเจอร์ไรส์หลังจากผลิตภัณฑ์หมดอายุการจำหน่าย
42 การสำรวจการผลิตและบริโภคอาหารมุสลิมในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2527
43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตโปลีไวนิลแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในสายการผลิตซูริมิ
45 การลดจำนวนปลาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในขั้นตอนการดึงก้าง
46 การลดฟิล์มสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้บรรจุหลอด
47 การประยุกต์ใช้เทคนิค TPM เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
48 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกุ้งตรงจุดคัด Filth
49 การพัฒนากระบวนการแปรรูปปลากะตักแห้งพร้อมบริโภคด้วยตู้อบลมร้อน