ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 1
3 2549 1
4 2545 2
5 2544 2
6 2542 2
7 2541 2
8 2539 2
9 2536 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าในมหาวิทยาลัยพะเยา
2 การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าในมหาวิทยาลัยพะเยา
3 ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2552
4 การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
5 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1)
ปี พ.ศ. 2545
6 การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
7 การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2544
8 การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์
9 การออกแบบห้องรมควันลำไย และระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์-ไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
10 ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก
11 ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลนองในพื้นที่ต้นน้ำขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2541
12 รูปแบบการจัดการและงานวิศวกรรมของโครงการชลประทานราษฎร์ในลำน้ำปิง
13 รูปแบบการจัดการและงานวิศวกรรมของโครงการชลประทานราษฎร์ในลำน้ำปิง
ปี พ.ศ. 2539
14 ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำของโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ
15 ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำของโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2536
16 การออกแบบเครื่องมือในการทดสอบคุณสมบัติของหัวฉีดเพื่อการเกษตรชนิดอื่น ๆ