ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาเครื่องบันทึกข้อมูลแบบดิจิตอลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2
2 การวิจัยและให้คำปรึกษาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในระบบการผลิตโรงไฟฟ้าน้ำพอง
ปี พ.ศ. 2551
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพวงจรป้อนกำลังงานต่ำเข้าไฟฟ้าบ้าน
4 การพัฒนาระบบติดตามค่า Cleanliness Factor และ Cooling Tower Capacity ของโรงไฟฟ้าน้ำพอง
5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความสะอาดใบพัดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าน้ำพอง
6 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการจำลองโหลดแบบกำลังคงที่ (P) การจำลองโหลดแบบโพลิโนเมียล (ZIP) และการจำลองโหลดแบบเอกซ์โพแนนเซียลต่อดัชนีบ่งชี้ความรุนแรง กรณีภาวะฉุกเฉินแบบ N-1
7 ระบบตรวจวัดการดิสชาร์จของแบตเตอรี
8 การพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าหนักและเถ้าถ่านหินกองทิ้ง