ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กาญจนา ปราบพาล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2535 1
3 2532 1
4 2528 2
5 2527 1
6 2526 1
7 2525 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2 ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทย
ปี พ.ศ. 2535
3 การศึกษาความต้องการของอาจารย์และนิสิตเกี่ยวกับการบริการ ของศูนย์วิทยภัณฑ์ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
4 การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษา
ปี พ.ศ. 2528
5 การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย
6 การสำรวจวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ ของการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน 3 ระดับ ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2527
7 ความสัมพันธ์ของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษกับ ข้อสอบสัมฤทธิผลวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
8 ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องที่อ่านและข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนกับสัมฤทธิ์ผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2525
9 การศึกษาความสัมพันธ์ของวิธีเรียนและความถนัดในการเรียนภาษาของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ กับความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล : รายงานผลการวิจัย