ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กันยา อัครอารีย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- กันยา อัครอารีย์, 2519-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการรวบรวมและกระจายวัตถุดิบในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่
2 การวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้การใช้งานในประเทศ
ปี พ.ศ. 2560
3 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
4 การศึกษาแนวทางการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2559
5 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในส่วนต้นน้ำของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตช่วงทอดของสินค้าไก่แปรรูป
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขูดสะอาดในกระบวนการแกะเนื้อ-หัว-เหงือก-แก้ม โดยประยุกต์ใช้ระบบค่าแรงจูงใจ
8 การลดปริมาณสีในน้ำเสียจากการผลิตกุ้งเทียม
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในขั้นตอนการเติมพริก
10 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเรียงสินค้ากุ้งยืดตัวตรง
11 การนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้า ในขั้นตอนการบรรจุถึงส่งมอบสินค้า
ปี พ.ศ. 2554
12 การลดของเสียที่เกิดจากตำหนิของเยลลี่ในกระบวนการผลิตวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นผลไม้และโยเกิร์ต
ปี พ.ศ. 2553
13 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำละลายไก่แช่แข็งโดยใช้ตู้หมักแป้ง
14 การศึกษาคุณสมบัติของกระป๋องที่เคลือบด้วยแลกเกรอ์ชนิดที่ปราศจากสารบิสฟีนอล เอ
15 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตกุ้งแปรรูป
16 การลดของเสียประเภทจุดดำในชิ้นงานพลาสติกด้วยวิธีการขึ้นรูปแบบ
17 การลดการสูญเสียปลาจากเครื่องขอดเกล็ด
18 การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการทดสอบและการจัดเก็บรักษาชิ้นงานทดสอบในอุตสาหกรรมผลิตกระป๋อง
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพการปั๊มขึ้นรูปฟอล์ยปิดผนึกน้ำผลไม้บรรจุขวด
20 การเพิ่มผลิภาพการบรรจุถุงมือโดยวิธีการจัดสมดุลสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2545
21 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
22 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
23 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การควบคุมน้ำหนักถุงมือหลังออกจากไลน์การผลิต
25 การเพิ่มประสิทธิภาพการขูดเลือด
26 การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานโดยการจัดเกรดพนักงาน / การลดปริมาณปลาที่ไม่ได้มาตรฐานหลังผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็ง
27 การลดระยะเวลาการสูญเสียในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขึ้นรถบรรทุกสิบล้อ