ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กัญญวิมว์ กีรติกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kanyawim Kirtikara 16
2 Vanicha Vichai 3
3 ศิริพร หมาดหล้า 3
4 วนิชา วิชัย 3
5 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 3
6 Pawadee Methacanon 3
7 ภาวดี เมธะคานนท์ 3
8 อภิชาติ สุขสำราญ 2
9 อุบลทา สมมารถ 2
10 Ubonta Sommart 2
11 Jariya Sakayaroj 2
12 อรประไพ คชนันทน์ 2
13 นิศรา การุณอุทัยศิริ 2
14 Vatcharin Rukachaisirikul 2
15 รัฐพล เฉลิมโรจน์ 2
16 Nitsara Karoonuthaisiri 2
17 Ratthaphol Charlermroj 2
18 Oraprapai Gajanandana 2
19 นันทนา อรุณฤกษ์ 2
20 Wanchern Potacharoen 2
21 สุวนีย์ ชุณหเมธา 2
22 จิตติ ท่าไว 2
23 Chitti Thawai 2
24 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 2
25 Tomohiko Tamura 2
26 วันเชิญ โพธาเจริญ 2
27 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 2
28 Jean-Jacques Sanglier 2
29 ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล 2
30 Souwalak Phongpaichit 2
31 Kunyawim Kirtikara 1
32 Plearnpis Luxananil 1
33 เพลินพิศ ลักษณะนิล 1
34 C. Theerawitaya 1
35 กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 1
36 Umaporn Uawisetwathana 1
37 เฉลิมพล เกิดมณี 1
38 D.R. Smith 1
39 มรกต ตันติเจริญ 1
40 Morakot Tanticharoen 1
41 Chalermpol Kirdmanee 1
42 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 1
43 ประสาท กิตตะคุปต์ 1
44 Yodhathai Thebtaranonth 1
45 Prasat Kittakoop 1
46 อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา 1
47 Supaporn Sawadjoon 1
48 Suwanee Chunhametha 1
49 Chanwit Suriyachadkun 1
50 Vichien Kitpreechavanich 1
51 วิเชียร กิจปรีชาวนิช 1
52 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
53 Charlie Bernett 1
54 Yaowapa Sukpondma 1
55 เยาวภา สุขพรหมา 1
56 Daraporn Pittayakhajonwut 1
57 ดาราพร พิทยขจรวุฒิ 1
58 C. Suyarnsesthakorn 1
59 กัลยาณี ศรีคลัง 1
60 Charnwit Suriyachadkun 1
61 Kanlayanee Sriklung 1
62 ศิริชัย สว่างกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 2
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 2
11 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 A chemiluminescent antibody array system for detection of foodborne pathogens in milk
2 Genetic variations associated with salt tolerance detected in mutants of KDML105 (Oryza sativa L. spp. indica) rice
ปี พ.ศ. 2553
3 Planotetraspora kaengkrachanensis sp. nov. and Planotetraspora phitsanulokensis sp. nov., isolated from soil
4 Planotetraspora thailandica sp. nov., isolated from soil in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
5 Development of antibody array for simultaneous detection of foodborne pathogens
ปี พ.ศ. 2551
6 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
7 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
ปี พ.ศ. 2549
8 Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening
ปี พ.ศ. 2548
9 Bioactive fungi-derived exopolysaccharides and their potential as wound dressing material
10 Structural elucidation of bioactive fungi-derived polymers
11 Positive feedback regulation of COX-2 expression by prostaglandin metabolites
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษากลไกการชดเชยระหว่างเอ็นไซม์ COX-1 COX-2 และ PLA2 ในเซลล์ที่ขาด COX-1 หรือ COX-2
13 Characterization of biocompatible fungi-derived polymers that induce IL-8 production
ปี พ.ศ. 2545
14 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
ปี พ.ศ. 2544
15 การพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput
ปี พ.ศ. 2543
16 การคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติโดยใช้ dermal fibroblasts ของคน และเซลล์ของหนูที่ไม่มี cyclooxygenase -1 หรือ -2
17 โครงการพัฒนาวิธีการคัดหาสารแก้การอักเสบจากสารสกัดจากธรรมชาติให้เป็นวิธี rapid throughput : รายงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 The analysis of nonsteroidal antiinflammatory drug selectivity in prostaglandin G/H synthase (PGHS)-null cells
19 In search of cyclooxygenase inhibitors, anti-Mycobacterium tuberculosis and anti-malarial drugs from Thai flora and microbes