ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กังสดาล กนกหงษ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 2
3 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มวิสาหกิจพืชผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์ร้านค้าสาธิตชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลปกยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ร้านค้าสาธิตชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2544
4 การศึกษาสถานภาพควาญและช้างเลี้ยง ศึกษาเฉพาะกรณีควาญและช้างเลี้ยงที่เป็นสมาชิก ของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย