ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กอบสิน ทวีสิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การออกแบบฟิกเจอร์กำหนดตำแหน่งชิ้นงานเพื่อเพิ่มผลผลิต [48]
ปี พ.ศ. 2550
2 การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตจานสปริงของประตูม้วนโลหะ [49]
ปี พ.ศ. 2549
3 การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
4 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจิ๊กฟิกซ์เจอร์ ระยะที่ 1และระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2545
5 การพัฒนากระบวนการหลอมเศษอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 1: การศึกษาความเป็นไปได้
ปี พ.ศ. 2544
6 การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
ปี พ.ศ. 2536
7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Pressworking ระยะที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดใหญ่สำหรับงาน Pressworking
ปี พ.ศ. 2532
8 การออกแบบ สร้าง และทดสอบต้นแบบเครื่องผสมทรายหล่ออย่างต่อเนื่อง