ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กวิศร์ วานิชกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- กวิศร์ วานิชกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 5
2 มาลี ณ นคร 4
3 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 4
4 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 3
5 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
6 จิรายุพิน จันทรประสงค์ 2
7 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 2
8 องอาจ หาญชาญเลิศ 2
9 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
10 ยงยุทธ โอสถสภา 2
11 วีระชัย ณ นคร 2
12 กัลยาณี สุวิทวัส 2
13 ประศาสตร์ เกื้อมณี 2
14 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 2
15 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 2
16 อรดี สหวัชรินทร์ 1
17 เพ็ญจันทร์ ธาตุไพบูลย์ 1
18 ภาณี ทองพำนัก 1
19 เอมอร อังสุรัตน์ 1
20 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
21 สุรพงษ์ โกสิยะจินดา 1
22 เอมอร เลิศสำราญ 1
23 น.ส.ชิดชนก เกษี 1
24 สมศิริ แสงโชติ 1
25 น.ส.รัตติรส เชียงสิน 1
26 จริญญา มั่นคง 1
27 ภัทรพล จังสถิตย์กุล 1
28 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 2
10 2535 1
11 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตทุเรียนตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลของวัสดุห่อต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง
ปี พ.ศ. 2552
4 ระบบการผลิตเพื่อการส่งออกของส้มโอในเขตจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิต และการวิเคราะห์ทางการเงินของกิจการสถานเพาะชำไม้ผล ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
6 พัฒนาการในรอบปีของชมพู่ [Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry] พันธุ์ทับทิมจันท์
7 ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9 ผลของระบบรูปทรงต้น 4 แบบ ในการปลูกระยะชิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ ในปีที่สองของการให้ผลผลิต
ปี พ.ศ. 2548
10 ระบบการผลิตมะพร้าวน้ำหอมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
11 การทดสอบระบบทรงต้น 4 แบบในฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2545
12 การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะพันธุ์ไม้ไทย
13 อิทธิพลของวิธีห่อผล ต่อการเติบโตและคุณภาพของผลฝรั่ง พันธุ์เย็นสอง
ปี พ.ศ. 2535
14 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตกล้วยกลุ่มกล้วยไข่โดยเทคโนโลยีชีวภาพ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์