ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤษฎา เชาว์วาทิน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัย เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกร ในเขตจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2546
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลำพูน
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดน่าน
4 การศึกษาวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส้มปลอดภัยแบบครบวงจร
5 การศึกษาวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส้มปลอดภัยแบบครบวงจร
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2545
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2544
10 สถานภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น