ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สังเคราะห์ผลงานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
2 การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างปิติสุขสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ
3 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
4 สมรรถนะการรู้คิด การทรงตัว และคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยสมองน้อยไขสันหลังเสื่อม
ปี พ.ศ. 2556
5 ประสิทธิผลของการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณีต่อระดับคุณภาพชีวิต ระดับน้ำตาลในเลือดในสภาวะอดอาหาร ระดับน้ำตาลสะสม ระดับความดันโลหิต และดัชนีมวลกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2555
6 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา