ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กมลพรรณ หอมนาน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2539 1
6 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปัญหาเป็นหลักแบบผู้เรียนกลุ่มใหญ่ร่วมกับการอภิปรายกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล บทบาทของญาติผู้ดูแลสัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือของพยาบาลกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกและข้อ
ปี พ.ศ. 2546
4 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษากับพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2539
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ สมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ