ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติ

จำนวนงานวิจัยทั้งหมด
alt
652,538
หน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยทั้งหมด
alt
386,440
จำนวนผู้เข้าชม
3,883,174
ผู้เข้าชม
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามปี
นักวิจัยที่มีผลงานมากที่สุด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7611
  7611
 • 3538
  3538
 • MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam 2557
  2557
 • งบประมาณแผ่นดิน 2105
  2105
 • PPSM, Pusat Pengajian Sains Matematik 1593
  1593
จำนวนงานวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนนักวิจัยจำแนกตามหน่วยงาน
จำนวนคำค้นสูงสุด
งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน พฤษภาคม 2562
# หัวเรื่อง จำนวน
1 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารจากพืชสมุนไพรไทยต่อสุขภาพ 264
2 บทแปลเรื่องสั้น 10 เรื่องของโจเซฟ เคสเซล พร้อมบทวิเคราะห์ 146
3 การวิจัยและพัฒนาสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตเป็นพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข้งให้เหมาะสมกับชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แอ่งสกลนคร 146
4 การเปรียบเทียบการปรับตัวของเอ็นยึดปริทันต์และปลายประสาทในเอ็นยึดปริทันต์ของฟันกราม ซึ่งถูกเคลื่อนด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟัน ระหว่างหนูแรทปกติและสูงอายุ 131
5 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ 131
แสดงทั้งหมด
นักวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน พฤษภาคม 2562