ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

ก้าวใหม่การวิจัยในโลกดิจิทัล โดย ศสจ.วช.

8 สิงหาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ได้จัดการเสวนา เรื่อง ก้าวใหม่การวิจัยในโลกดิจิทัล
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลาง Lotus3-4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยมีวิทยากรมากความสามารถ ความรู้เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเรา และที่สำคัญการวิจัยยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความหลากหลาย
แตกแยกเป็นแขนงได้มากมาย แต่เราจะเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล การปรับใช้ข้อมูลดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรในโลกของดิจิทัล

งานเสวนาครั้งนี้พลาดไม่ได้กับกูรูที่ให้จะให้คุณได้รู้จักงานวิจัยในโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หากผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่
หน้างาน หรือ researchexpo.nrct.go.th

แล้วพบกันที่งาน Thailand Research Expo 2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ