ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

DOI-Thailand in SongKla

3 กรกฎาคม 2561

การให้บริการดีโอไอกับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำในการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้
โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับข้อมูลผลงานวิจัยของประเทศและได้เข้าร่วมกับองค์กร DataCite เพื่อกำหนด และสนับสนุนการใช้
รหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัลดิโอไอ DOI (digital object identifier) มาตรฐานสากลและทันสมัย

สำหรับข้อมูลที่เป็นผลงานวิจัยในรูปแบบของดิจิทัล อาธิเช่น Fulltext file.PDF Abtract เป็นต้น
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดโครงการ-------------------------------------------------------------------

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.