ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข่าวสารกิจกรรม

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน สื่อสารงานวิจัย 4.0

17 พฤษภาคม 2561

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชัน สื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานเปิดตัว 3 “แอปพลิเคชันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)” ได้แก่ “สกว.” “แปลงร่าง” และ “สาระ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ เข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 หวังเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไป โดยมีกูรูด้านไอทีและเทคโนโลยี “หนุ่ย” พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดาราวัยรุ่นชื่อดัง “ท็อป ณภัทร” “ณิชา ณัฏฐณิชา” ร่วมเสวนาหัวข้อ “แอปพลิเคชันกับการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ” พร้อมสร้างสีสันความบันเทิงด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพ “นนท์ เดอะว๊อยซ์” ณ บริเวณลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานในงานเปิดตัว

ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ เปิดเผยว่า “สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คือองค์กรภาครัฐที่ดำเนินการภายใต้การกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นกลไกสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหาสังคม ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่สังคมเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ”


ศ. นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานในงานเปิดตัว 3 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ สกว. ได้แก่ “สกว.”
“แปลงร่าง” และ “สาระ” พร้อมด้วย ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 ร่วมเปิดตัว

เพื่อต่อยอดและผลักดันให้ประชาชนได้นำความรู้จากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ ผ่านการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีสื่อใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน “สกว.” แอปพลิเคชัน “แปลงร่าง” และแอปพลิเคชัน “สาระ” ภายใต้โครงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ สกว. โดยมี ผศ.ณัฐา ฉางชูโต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่สาธารณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

“3 แอปพลิเคชันนี้ ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราคาดหวังว่า จะอำนวยความสะดวกพร้อมหนุนเสริมพันธกิจหลักของเราในด้านต่างๆ อันได้แก่ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม นโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนการสร้าง การพัฒนานักวิจัยและองค์กรวิจัย สนับสนุนการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เรียกได้ว่า เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงการวิจัยในยุค 4.0 นี้ อย่างแท้จริง” ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

นักวิจัยและผู้สนใจสามารถเข้าชมวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์


กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แอปพลิเคชันกับการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ” นำโดย ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการจัดการ
ความรู้และสื่อสารสังคม สกว. ร่วมด้วย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย) ธนนท์ จำเริญ (นนท์ เดอะว๊อยซ์) และ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ (ณิชา)

ขอบคุณที่มาข้อมูล งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) www.trf.or.th